http://www.kancelarianotarialnakatowice.pl/

Notariusz to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Wszystkie czynności dokonane przez notariusza mają bowiem charakter dokumentów urzędowych. Warto podkreślić, że notariusz jest zobowiązany do przeprowadzania czynności w taki sposób, by nie został naruszony interes stron. Notariusza odwiedzamy, gdy jesteśmy zobowiązani do sporządzenia aktu notarialnego, potrzebujemy spisania protokołu, poświadczenia, doręczenia oświadczenia, protestu weksli i czeków. Na profesjonalizm możemy liczyć w Kancelarii Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, z której ofertą można zapoznać się na stronie http://www.kancelarianotarialnakatowice.pl/.


Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek - Bałazińska, Kinga Bednarz
ul. Chorzowska 108
40-101 Katowice
tel. +48323075554