Regeneracja złoża katalitycznego

Dobór rodzaju złoża filtracyjnego do skutecznego obniżenia nadmiaru żelaza i manganu w wodzie jest zawsze sprawą indywidualną zależną przede wszystkim od składu chemicznego wody. Należy zlecić badanie wody, gdzie bierze się pod uwagę: stężenie związków żelaza i manganu i w jakiej postaci występują, odczyn, zawartość tlenu i dwutlenku węgla, oraz obecność siarkowodoru lub amoniaku. Na tej podstawie wybieramy odpowiednie złoże katalityczne. Dla zachowania prawidłowych właściwości złoża cyklicznie należy przeprowadzać proces regeneracji. Do tego celu najlepiej służy nadmanganian potasu.


FILTRYBB
Słowackiego 28/1p
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 530-986-245