USG Szczecin - Cena

Profesjonalne ultradźwiękowe badanie USG narządu ruchu stanowi część bogatej oferty specjalistycznego ośrodka medycznego orthosport.pl z siedzibą w mieście Szczecin, działającego w obszarze szeroko rozumianej medycyny sportu. Atrakcyjna i konkurencyjna cena badania wynika z kompleksowego podejścia do diagnozy, leczenia i rehabilitacji pacjenta w połączeniu z usługami dodatkowymi takimi jak fachowe doradztwo w zakresie dietetyki i suplementacji żywienia oraz badania wydolnościowe określające stan fizycznej kondycji organizmu.


Orthosport S.C. Rękawek Karaczun
ul. gen. Ludomiła Rayskiego 36/11
70-426 Szczecin