Wiza studencka do Australii i jej cena

Wiza studencka do Australii to dokument, którego cena jest uzależniona od wielu czynników. Na przykład od liczby osób starających się o przyznanie pozwolenia na pobyt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami może być ono rozszerzone na członków rodziny osoby planującej rozpoczęcie nauki w jednej z australijskich szkół. Zatem koszt automatycznie zwiększa się o każdą kolejną osobę, która otrzyma zgodę na wyjazd, na przykład partnera lub dziecko. Do podstawowej ceny wizy studenckiej należy doliczyć także wydatki związane z opłaceniem kursu, badań lekarskich oraz ubezpieczenia medycznego. Osoby, które zdecydują się skorzystać z pomocy agencji Pacific Center Planet of Adventures mogą liczyć na rzetelną informację na temat wszystkich obciążeń finansowych, z którymi wiąże się podróż do Australii.


australiahome.edu.pl
Shute Harbour Road 406
PO Box 768, Cannonvale, QLD, 4802, Australia Airlie Beach