www.drewhome.com.pl - technologia

Planując wzniesienie budowli z przeznaczeniem mieszkaniowym, ale i na przykład biurowym, należy między innymi zastanowić się nad metodą jego wybudowania biorąc pod uwagę wiele czynników takich jak koszt materiałów czy czas trwania budowy. Budować metodami tradycyjnymi typu cegła, pustak, beton, czy może wybrać lżejszą wersję czyli metodę szkieletową? Pod adresem http://www.drewhome.com.pl/technologia potencjalny inwestor odnajdzie opis procesu powstawania konstrukcji szkieletowej wraz z treściwą analizą wszystkich za i przeciw.DrewHome Sp. z o.o.
ul. Wysoka 4
34-322 Gilowice
tel. 503 007 212